Følg med på Dugnad

«Oversikt»

Her vil du se antall solgte produkter i dugnaden, og hvor mye hver deltaker har bidratt med. Du kan også se potensiell fortjeneste basert på hvor mange produkter, og hvilket salgsmål du har satt per deltaker.

«Deltakere»

Her kan du se epost-status (om den er blitt mottatt/delivered, stoppet/bounced, eller andre statuser) og lenkestatus.

Eksempel på deltaker som har mottatt epost, og åpnet linken:

email-status-good

I dette tilfellet er eposten kommet frem til mottaker. Hvis de allikevel ikke har fått den, be dem om å sjekke spam-filter, søppel-mail etc. Det kan også være at de må velge en annen epostadresse.

Eksempler på deltakere hvor vi ikke får svar, eller epost har problemer med å komme frem. I disse tilfellene har det mest sannsynlig blitt lagt inn en epost-adresse som ikke finnes, ikke er i bruk eller er feilstavet. Vennligst dobbeltsjekk med deltakeren om eposten er riktig i disse tilfellene:

email-status-bad2

email-status-bad

email-status-bad3

Det er også mulig å manuelt dele ut kodene/linkene til deltakerne som har epost-problemer. F.eks. hvis koden til en deltaker er FX32, vil lenken voluntary.no/FX32 gå direkte til deres dugnadsside. Og denne lenken kan enkelt deles på Facebook, epost, SMS og andre sosiale medier.